Heading 2

Wedstrijdreglement

Kort samengevat

 

  • voor Vlaamse auteurs
  • oorspronkelijke jeugdboeken gepubliceerd tussen 1 april 2015
    en 1 april 2020
  • inzendtermijn: tot 30 april 2020
  • Verzendadres: Reinhilde van Winkel
    Koerselsebaan 134, 3550 Heusden-Zolder

Reglement

6. Het Lavki-comité duidt drie juryleden aan. Hun gemotiveerde uitspraak wordt schriftelijk overgemaakt aan het comité, dat beslist over de al dan niet toekenning van de prijs.

 

7. Over artikel 6 van dit reglement wordt niet gecorrespondeerd.

 

8. Over alle in dit reglement niet-voorziene gevallen doet alleen het Lavki-comité uitspraak.

 

9. De prijsuitreiking vindt plaats in Hasselt op een nader te bepalen datum in het voorjaar van 2021.

1. De vijfjaarlijkse Lavki-prijs voor het jeugdboek (12-17 jaar), ten bedrage van 3.000 euro, wordt in 2021 voor de tiende maal uitgeschreven en richt zich uitsluitend tot Vlaamse jeugdboekenschrijvers (geboren in Vlaanderen of er ten minste 5 jaar wonend).

 

2. Alleen oorspronkelijke jeugdboeken, verschenen tussen 1 april 2015 en 1 april 2020, kunnen voor bekroning in aanmerking komen.

 

3. Een auteur kan de Lavki-prijs niet twee opeenvolgende keren winnen.

 

4. Elke inzender dient te vermelden : geboorteplaats, geboortedatum, volledig adres, telefoonnummer, e-mailadres.

 

5. De boeken kunnen tot uiterlijk 30-04-2020 in drievoud worden ingediend bij de secretaris van het Lavki-comité, Reinhilde Van Winkel, Koerselsebaan 134 bus 1, 3550 Heusden- Zolder. Ze blijven eigendom van het comité.